لیست دوره ها 2

نمایش همه 8 دوره های در دسترس برای شما

مرتب سازی:

وبینار تخصصی کسب و کار در صنعت تجهیزات پزشکی (تعمیرات دستگاه های تصویر برداری) کسب و کار در صنعت تجهیزات تصویربرداری
دوره تخصصی تعمیرات تجهیزات تصویربرداری پزشکی (سطح پیشرفته) دوره تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی
دوره تخصصی تعمیرات تجهیزات تصویربرداری پزشکی (سطح متوسطه) دوره تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی
دوره تخصصی تعمیرات تجهیزات تصویربرداری پزشکی (سطح مقدماتی) دوره تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی
کارگاه تخصصی کارآفرینی در صنعت کازمتیک (الزامات و پیش نیازهای فرمولاسیون و مجوزها) کارگاه تخصصی کارآفرینی
سمینار تخصصی کسب و کار در صنعت تجهیزات پزشکی (تعمیرات دستگاه های تصویر برداری) کسب و کار در صنعت تجهیزات تصویربرداری
اولین سمینار تخصصی کارآفرینی در صنعت تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی سمینار تخصصی کارآفرینی
دوره کارآفرینی در صنعت تجهیزات پزشکی دوره کارآفرینی